کمیته علمی

رئیس کمیته علمی:  
دكتر سيامك هاشمي شرکت سابیر
       
اعضای کمیته علمی (به ترتيب حروف الفبا):  
دکتر مرتضی احمدی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهرداد امامی تبریزی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دكتر محمد جواد جعفري دانشگاه شهید بهشتی
دكتر اسماعيل جلالي دانشگاه صنعتی شاهرود
دكتر جعفر حسن پور دانشگاه تهران
دکتر جعفر خادمی دانشگاه تربیت مدرس
مهندس محمد خسروتاش شرکت دنیا تونل سازه
دكتر احمد رمضان زاده دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس امید روشنی شرکت مهندسین مشاور ساحل
دکتر حسین سالاری راد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس غلامرضا شمسي شرکت بهرو
دكتر كورش شهريار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر محمد حسين صدقياني دانشگاه صنعتی شریف
دكتر احمد فهيمي فر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر مرتضي قاروني نيك دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محسن کریمی انجمن تونل ایران
مهندس ابوالقاسم مظفري دانشگاه امام حسین
دکتر مهدی موسوی دانشگاه تهران
دكتر سيامك هاشمي شرکت سابیر
دكتر علي يساقي دانشگاه تهران