کمیته اجرایی

رئیس کمیته اجرایی:                      

مهندس محمد خسروتاش

 

اعضای کمیته اجرایی:                    

سرکار خانم معصومه محمد قره داغی                  مسئول دبیرخانه کنفرانس

مهندس امید روشنی                                  مدیر سایت کنفرانس – مهندسين مشاور ساحل

مهندس فرشید ترابی مهر                            همکار اجرایی کنفرانس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.