پکیج های نمایشگاه

علاقه مندان به شرکت در نمایشگاه پس از هماهنگی با دبیرخانه اجرایی می توانند از یکی از دو طریق ذیل درنمایشگاه ثبت نام کنند.

1- دانلود و پر کردن  ثبت نام و ارسال از طریق ایمیل و یا فاکس

و یا

2-پر کردن فرم  به صورت الکترونیکی از طریق لینک زیر

فرم ثبت نام الکترونیکی