محورها

تحقيق، توسعه و نوآوری

 • آموزش تونلسازي
 • فناوري‌هاي جديد و هوشمندسازی در تونلسازي
 • مهندسي ارزش در فضاهاي زيرزميني

مباني شناسائي و طراحي 

 • مباني مطالعات و بررسي هاي زمين شناسي، ژئوفيزيک و ژئوتکنيک
 • مباني و روش هاي تحليل و طراحي
 • سيستم‌هاي نگهدارنده
 •  رفتارسنجي و ابزار دقيق
 • اثرات زيست‌محيطي
 • تحليل ريسک
 • اثرات لرزه‌ای

فضاهاي زيرزميني و فن‌آوري ساخت آنها 

 • روش هاي اجرا (مکانيزه، انفجار و کند و پوش)
 • فضاهاي زيرزميني خاص (پدافند غير‌عامل، صنعت نفت و گاز و معادن)
 • فضاهاي زيرزميني شهري
 • حفاري بدون ترانشه (ريز تونل‌ها، لوله‌راني و …)

مباحث مالي، قراردادي و مديريتي در پروژه‌هاي زيرزميني

 • مسايل قراردادي و مديريت ريسک
 • مديريت طراحي، اجرا و بهره برداري
 • تأمين منابع مالي، سرمايه‌گذاري و اقتصاد مهندسی
 • صدور خدمات فنی و مهندسی

ساير موارد

 • آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي مرتبط با فضاهاي زيرزميني
 • ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي
 • بهداشت و ايمني در تونلسازي
 • معماري در فضاهاي زيرزميني
 • تجهیزات و تأسيسات در سازه‌هاي زيرزميني
 • بهره برداری و تعمير و نگهداري فضاهاي زيرزميني

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.