محل برگزاری کنفرانس

هتل المپیک ، تهران

آدرس: بلوارغربی استادیوم آزادی

Tel: 0098-2144739300,

E-mail: info@olympichotel.ir

Web:http://en.olympichotel.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.