فرمت مقالات

دانلود فرمت ارائه پوستر:  Poster-Presntation-Guidelines-ITC2019

 دانلود فرمت ارائه شفاهی: Powerpoint-Format-ITC2019

(لطفا قبل از شروع ارائه در سالن به مسئول سالن تحویل دهید)

 

جهت ارسال چکیده نیاز به ارسال فایل نیست، پس از ثبت نام در سایت، از منوی کاربری  اقدام به ارسال چکیده کرده و متن چکیده را در  حدود 450 کلمه  به همراه  سایر مشخصات درخواستی ارسال فرمایید.

DOWNLOAD TEMPLATE (ENGLISH PAPERS)

FOR ITC2019 CONFERENCE PROCEEDINGS MANUSCRIPTS IN MS WORD VERSIONS

دانلود فرمت (مقالات فارسی)

برای سیزدهمین کنفرانس ملی تونل ایران