تماس با ما

دبیرخانه کنفرانس:

تهران، کارگر شمالی،  انجمن تونل ایران

تلفن: 88630495 021  ایمیل: info@itc2019.ir

دبیرخانه اجرایی:

همایش سازان امروز

تهران، خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4

تلفن: 02122037383     فکس: 22044769