برنامه ارائه پوستر مقالات کنفرانس

 دانلود فرمت پوستر     Poster-Presntation-Guidelines-ITC2019

 دانلود برنامه ارائه پوستر به صورت پی دی اف poster